Batteriladdare

Hur installerar man en batteriladdare?

Av Kampetorp Marin, senast uppdaterad: 2019-10-10

Före flerstegs batteriladdare kom in på marknaden var de vanligt att batterier ofta blev över- eller underladdning när båen låg på landström. Båtägare hade ofta inget annat val än att stänga av den ferro-resonanta laddaren, utom när de var ombord. Även då var laddningsspänningen ofta för hög och den resulterande överladdning som dödade många batterier. Idag använder marina laddare av hög kvalitet laddning i flera steg, dom övervakar spänningen i batterierna och kan stå på kontinuerligt drift om korrekt installerade.

Visa som Rutnät Lista

Artiklar 1-24 av 39

Fallande ordning
Sida
Per sida

Var skall man installera en laddare?

Batteriladdare kopplingsschemaAtt bestämma var laddaren ska installeras är inte alltid så lätt och vanligt för många båtmodeller. Laddaren vill vara relativt nära batterierna - men inte för nära. Ett av de vanligaste misstagen i installationen av bateriladdaren är att placera det i direkt närhet till batteriern. Det är viktigt att hålla DC-kablarna mellan laddaren och batterierna korta, men batterierna avger gaser under laddning som orsakar och främjar korrosion. Att placera laddaren för nära batterierna, där den utsätts för dessa gaser, kommer att förkorta dess livslängd, särskilt om batterierna är av bly-syra typ.

De flesta laddare måste sitta tort, men samtidigt behöver de tillräcklig ventilation. Om laddaren måste vara placerad i ett av skåpen i cockpit eller i en lazarette, var noga med att sätta den i ett torrt hörn - inte där fukt kan komma åt. Sörg också för god vetilation, så låt va vara luft runt den och tryck tex inte in massa flytvästar eller kläder runt den.. Ge laddaren lite andningsrum så att det kan hålla sig svalt.

Prosport 12 batteriladdareProSport 12 marinbatteriladdare säkerställer att alla tillgänglig laddning utnyttjas fullt ut för att möta de unika kraven hos varje batteri ombord. När batterierna är laddade övervakar och upprätthåller laddar endast vid behov – och minstar därmed strömförbrukning.

Avbitare, kabelstripper och kabelskotång. Det är ett mycket viktiga verktyg för att jobbet skall bli korrekt utfört.batteriladdare

Om du har en mindre båt är de svårate att hitta torra platser för montering (sportbåt, fiskebåt, vattenskoter) om vi vill installera en batteriladdare som komer sitta fuktigt måste du köpa en förseglad eller helt inkapslad laddare. Dessa laddare är konstruerade för användning i krävande miljöer (IP klassade) och kan fungera även om de är helt nedsänkta i vatten (detta rekommenderas dock inte).

Båtar med bensinmotorer måste använda laddare som är gnistskyddade och överensstämmer med lämpliga UL-specifikationer, som inkluderar testning i en explosiv miljö. Detta för att eventuell gnistbildning ej skall kunna antända bensinångor som kan uppstå i stängda utrymmen.

Kampetorp Marin Guide-säkerhetstips: Att koppla ur landströmsladden innan gör några ändringar i systemet är god praxis, och kom även ihåg att  stänga av huvudström  brytaren inuti båten. Någon snäll skäl kanske tror att landströmmen dragits ur av misstag och gör dig "björntjänsten" och kopplar in den medan du arbetar med systemet.

Rätt verktyg för jobbet: Du behöver vanliga handverktyg samt en kabelskotång av god kvalite som kan hantera olika storlekar på kabelskor som är lämpliga för kabel upp till 4mm. Om tråd som är större än 4mm behövs måste du köpa förslutna kablar eller göra dem själv med en riktigt kabelskotång för batterikablar. Detta hjälper vi såklar till med och ni kan mått beställa färdigpressade kablar. En skruvdragare kan också vara bra att ha till hands.

Hantverkstips: AC-kabalar (230v) är den farligaste kabeln på båten och de skall installeras av en certifierad elektrikter. De finns dock undantag från denna regel och de är med färdigkopplade landströms-system med enkla stickkontakter som vem som helst får koppla in.

Installation av batteriladdare

När du har httat en bra plats för laddaren är de dags för montering. Om laddaren väger mer än några kilo (normalt över 15A) bör du använda genomgående bultar om möjligt. Om de är en mindre och lättare modell och skottet eller strukturen som det ska fästas på är tillräckligt tjockt kan vanliga skruvar användas. Se till att använda skruvar av rostfritt stål (A2) och skall båten användas i saltvatten bör de även vara syrafast (A4).

Inkopplingen av kablarna till laddaren är ganska enkel, kablarna som går från laddaren till batterierna och 230v-kablarna som kommer från säkringsboxen/jordfelbrytaren till laddaren. Vi kommer att gå igenom DC-kablarna (lågströms kablarna) först.

Bra praxis för kabeldragning är att ansluta enheten till strömkällan. I detta fall är batteriet strömkällan. Du kanske tror att laddaren räknas som en källa; tja, det stämmer till viss del men inte om den inte är ansluten och har ström. Tanken med de är att begränsa risken för en öppen krets som är strömsatt. Därför kopplar vi till källan - batterierna - sist.

Viktigt att använda rätt kabelarea!

Det är viktigt att använda tillverkarens föreslagna kabelarea mellan batteriet och laddaren. Detta kommer att få en väldigt stor inverkan på hur bra din batteriladdare fungerar. Den rekommendera kabelarean baseras på avståndet från laddaren till batterierna. längre avstånd  kräver proportionellt större kabelarea. Om ledningen är för liten kan det leda till spänningsfall som kan leda till att batteriet lättare laddas ur och ökar laddningstiden. Men varför blir de så?

De flesta marina batteriladdare har inte separata ingångar för spänningsavkänning. De beror på att mätningen inuti laddaren för den spänning som används för att styra laddarens uteffekt. Om kablarna är dimensionerad för tre procents spänningsfall vid full effekt och laddningsspänningen är 14,0 V, betyder det att det skulle bli 0,42V-fall endast i kablarna. Således skulle batteriet ha 13,58V och inte de önskade 14,0V. Detta problem är mest påtagligt vid djupurladdninga. Faktum är att när batteriet är fullt och bara kräver underhållsladdning, försvinner problemet.

Så varför är rätt kabelarea viktigt?

Två orsaker: För det första blir de för mycket motstånd i för små kablar så laddningshastigheten begränsas och hindrar batteriet från att blir helt fulladdat. För det andra, om det finns aktiva förbrukare, kommer spänningsfallet från laddaren till batterierna göra att batterierna laddas på för låg spänning. I själva verket kommer en intermittent förbrukare, t.ex. ett kylskåp, som startas regelbundet och förbrukar flera ampere, att sänka den genomsnittliga spänningen vid batteriet; kylen kommer inte indikera några probelm, men när man kollar närmare på kylen så sjunker spänningen med 0,2-0,3v.

DC-kabelanslutningar

Krympkabelskor

Vattentäta ringkabelskor är uppbyggd av en kort bit med limfodrad värmekrympslang för att skydda kabeländen.

 

En jordad kontakt för en batteriladdare, perfekt för en båt utan landströmssystem eller distributionspanel.Landströmsintag

DC-kablarna ska anslutas till laddaren enligt tillverkarens anvisningar. kabelmuttrar, som används i hushållsinstallationer, får inte användas. Om två kablar måste kopplas samman, bör den göras med hjälp av en skarvkabelsko, helst en med självhäftande krympslang som säkras av kabelanslutningen på laddaren. Om laddaren är av inlagd typ och har kablar inbäddade i den, förläng inte ledningarna. Om DC-kablarna ansluts med alligatorklämmor bör de bytas ut och istället anslutas med lämpliga ringkabelskor för att förhindra att alligatorklämmorna orsakar en gnista, vilket kan leda till en batteriexplosion.

När du ansluter kablarna till batteriet, lägg laddningskabeln ovanpå de stora batterikablarna, inte under dem. Applicera eller spraya polerna med antikorrosions-spray. Försök att använda slutna kabelskor och eller tejp över terminalerna (Duraseal är utmärkt till detta). Det vanligaste kabelfelet orsakas av korrosion som vickar upp kabeln vilket leder till eventuellt fel. Tätning, korrosionsförebyggande åtgärder och kabeldragning så att plintarna riktas bort från batteriet hjälper till att undvika fel på grund av korrosion. Om ditt system använder en shunt på den negativa delen av batterisystemet, anslut inte laddaren på den negativa sidan direkt till batteriet. Den måste anslutas på samma sida av shunten som alla förbrukare och strömkällor på båten. Det bör bara finnas en kabel mellan shunt och batteri för att den skall visa rätt värde.

AC-kabelinstallation

Att kolla in AC-kablarna kan vara så enkelt som att ansluta laddaren till en förlängningssladd och köra den till ett uttag i ditt garage. Detta skulle vara lämpligt för en fiskebåt eller vattensportbåt. Om en permanent installation är önskvärd kommer den troligen att falla in i en av två kategorier: 1) laddaren är den enda enheten på båten och är sålunda kopplad från landströmintaget till laddaren; 2) båten har en distributionspanel (AC-central) och laddaren är kopplad till en säkring i panelen. Låt oss gå igenom dessa alternativen.

1) Om laddaren är den enda enheten på båten som använder växelström kan du installera ett kompakt landströminlopp som passar till en standard förlängningssladd. Installera intaget på en skyddad plats inom räckhåll för kabeln på laddaren, klipp av laddarens AC-kontakt och anslut den till AC-intaget. Spraya terminalerna och kabeländarna med anti-korrosionsspray efter installation.

2) Om båten har en AC-central vill du mata laddaren från en av särkningarna i panelen. Innan du arbetar i en elcentral, var noga med att kontrollera så att alla strömkällor är avstängda (detta inkluderar växelriktare och generatorer som kan leverera ström till centralen). Om de inte redan minns en säkring ledig för din laddare. Välj en säkring med rätt storlek för din laddare normalt 15-20 ampere. Kör en lämplig marinanpassad (förtennad) AC-kabel mellan panelen och laddaren.

Vi har redan lärt oss god praxis när de gäller att koppla in elutrustning och då jobbar vi oss från förbrukaren till strömkällan. Vanligtvis ansluts AC-enheter via en kopplingsbox, normalt sett har dessa boxar färdiga uttag där man trär i kablarna från olika håll. De är alltid bäst att gå in med kablarna underifrån om möjligt då de minskar risken för att fukt kan tränga in ovenifrån. Var också noga med att använda genomföringar i boxen för att minska risken för skav på kablarna. Tänkte dock på att inte dra åt dom för hårt då de kan orsaka ett brott på isoleringen så de blir kortslutning eller varmgång.

Rätt anslutningar

Samma som med DC-anslutningarna bör AC-anslutningarna göras med rätt typ av anslutningar tex krymptyp - inte kabelmuttrar. För extra skydd, går de att använda eltejp ovanpå anslutningarna eller använd skarvkabelsko med limfodrad värmekrympslang. Se till att de inte är klämda eller skaver mot skruvar eller kopplingar på ett sådant sätt att de orsakar slitage och skav.

Nu till AC-panelen. Se till att kabeln är ordentligt fastsatt hela vägen och även när den går in i panelen. Leta upp nollan (blå) och jord (gul/grön) och anslut de blåa respektive grön/gula kablarna. Den svarta ledningen ansluts till säkringen/jordfelsbrytaren.

Start och test

Innan du startar systemet, kontrollera att alla anslutningar så att dom är fastdragna. Kontrollera batterispänningen för att ha något att jämföra med när laddaren slås på. Välj rätt laddinställningar så att laddaren följer rätt laddningssekvens och använder rätt spänning för ditt batteri vare sig de är bly/syra, gel, AGM eller annat kompatibelt batteri enligt tillverkarens anvisningar. Aktivera växelströmskretsen genom att ansluta landströmskabeln och slå på säkringen/jordfelsbrytaren. Kontrollera batterispänningen, det bör börja stiga nästan omedelbart. Detta indikerar att laddaren fungerar.

Låt laddaren gå igenom en fullständig laddningscykel och notera maximal spänning under laddning och vilospänningen efter laddning. Justera vid behov laddningssekvens så att den uppfyller specifikationerna som krävs av dina batterier. Om det är en stor skillnad mellan tillverkarens specifikationer och din data, då kan de vara ett spänningsfall i dina kablar. Kontrollera återigen alla anslutningar är riktigt dragna och se till att kabelarea är stor nog.

Om de är en bobåt du har är ofta stora förbrukare. Var då noga med att kontrolla spänningsfallet vi full belastning samt vid normalbelastning. Mät vid batterierna samt vid laddaren. Spänningsfallet skall inte vara större än 0,1v.

Kontrollera laddarens effekt

Du bör också se till så att laddaren håller måttet. Du kan kontrollera detta genom att belasta systemet med förbrukar som drar lika mycket ampere som laddaren ger och ser om den klarar att hålla spänningen uppe. Vid idella förhållanden skall laddaren klara att hålla spänningen upp med de är såklart mycket som kan påverka detta. Klarar laddaren inte att hålla spänningen prova då med att sänka belastningen till ca 75% och kontrollera igen. Är de samma problem nu bör du kontakta tillverkaren eller där du köpt laddare och en reklamation.

De är också en bra praxis att hålla sig i båten under dom närmaste timmarna efter att du kört igång systemet. Så du inte bara kör igång och går därifrån. Detta för att kontrollera så att allt fungerar och så de inte blir varmgång i någon anslutning och så att laddaren står på rätt laddprogram och batterierna inte blir överladdade.

En sista sak att tänka på. Vissa batteiladdare fortsätter att ladda fullt även batteriet är fullladdat till dess att batteriets spänning faller under en viss nivå. De innebär att laddaren kommer ladda batteriet med 14,4v sålänge de finns en förbrukare i systemet. Vi märkte detta för några år då vi intallerat en enklare 3-stegs laddare från ett välkänt märke på en utav våra båtar. Denna laddare bidrog till att många batterier blir förstörda pga detta.

Moderna laddare från tex Victron,Mastervolt eller Ctek. Har en timer inbyggd som slår av laddaren efter en viss tid och tvingar den att byta sekvens i laddprogrammet. Detta förhindrar att långa perioder av hög laddning som kan bidra till skadade batterier eller gasbildning. En bra säkerhet speciellt om du bor i båten.

Har du inte fått svar på din frågor i denna artikeln är du självklart välkommen att kontakta oss för vidare assistans! Välkommen!

Copyright © 2022 Kampetorp Marin AB