Köpvillkor

Allmänt

Kampetorp Marin AB informerar härmed att när Du som konsument handlar via internet, gäller Konsumentköplagen (1990:932), lagen (2005:59) om distans- och hemförsäljningsavtal (Distansavtalslagen), personuppgiftslagen samt lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (Lag om e-handel).

För företagskunder gäller Köplagen samt Lagen om e-handel för de frågor som inte uttryckligen regleras i dessa villkor med undantag från vad som särskilt anges för konsument nedan.


Produktpresentation

Kampetorp Marin AB reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga ordrar. Vid eventuella felaktigheter förbehålls Kampetorp Marin AB rätten att korrigera detta i efterhand. Om du inte accepterar korrigeringen har Du alltid rätt att avboka Din beställning.

Kampetorp Marin har gjort allt vi kan för att återge alla färger och bilder korrekt på vår hemsida. Vi kan dock ej garantera att den faktiska varan kommer att ha exakt den färg och utseende som Du uppfattar på Din skärm.


Köp och avtal

Köp av produkter hos Kampetorp Marin AB innebär samtidigt godkännande av våra allmänna villkor. Vid beställning över internet föreligger bindande köpeavtal. Köpet är genomfört och bindande för båda parter så snart som köpet bekräftas av oss då vi behandlar din order. Avtal kan endast ingås på svenska och alla falska beställningar kommer att polisanmälas. Kampetorp Marin AB ingår endast avtal med myndig person är du under 18 år krävs godkännande av målsman vid beställningen. Vi strävar efter att alltid publicera den senaste och mest tillförlitliga informationen på Kampetorp Marin ABs webbshop.


Priser

Alla våra priser är i svenska kronor inklusive moms. Fraktkostnader är ej inkluderade i priset, utan läggs till som en extra avgift enligt nedan (se stycke "Frakt). Priserna uppdateras löpande och skall alltid vara aktuella. Vi reserverar oss för felaktig information på grund av tekniska eller mänskliga fel.


Betalningsalternativ

SveaWebPay Kortbetalning
Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder SveaWebPays hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning. Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via Comodo EV SSL (Secure Sockets Layer) vilket är en mycket säker kryptering. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

SveaWebPay Faktura
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. Fakturan mailas till dig i samband med att din order skickas från Kampetorp Marin. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Kampetorp Marin AB överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

SveaWebPay Delbetala Köpvillkor Delbetala
Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Har du några frågor så kan du ringa Svea Ekonomi på telefon 08-51493113 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr:
Löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %.

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer Du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order. Vi ger aldrig ut någon information till tredje part.


Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir vår egendom tills dess full betalning erlagts.


Frakt

Order över 1000 kr är fraktfritt*. Vid order under 1000 kr tillkommer en fraktavgift från 79 kr och vid leverans av skrymmande gods tillkommer en fraktavgift från 149 kr.

Vi levererar även inom hela EU samt Norge. Fraktkostnad varierar beroende på land och vara. Kontakta oss för beställning samt fraktpriser.

Vi tänker på miljön så vi återanvänder förpackningar vid leverans till våra kunder.

*Gäller ej skrymmande gods eller gods över 20kg.


Leveranser

Vi skickar alla våra leveranser med DHL eller PortNord. Vid slutförsäljning kan din vara skickas direkt från våran leverantör till dig för snabbaste leverans. Leveranstid inom Sverige normalt 3-6 arbetsdagar. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning och att lagerstatus inte alltid är uppdaterad. Vid slutförsäljning och längre leveranstider informeras kunden via mail eller telefon. Läs vidare under stycket Force Majeure.

Efter slutförd order skickas orderbekräftelse via e-post. Outlösta paket debiteras med 300 kr. Outlösta paket innehållande måttanpassade och specialbeställda produkter debiteras med hela ordervärdet. Dock kan avvikande leverastider förekomma pga Force Majeure och andra förseningar som vi ej kan råda över. Vi ber om överseende med detta och gör allt vi kan för att varan skall nå Dig som kund så fort som möjligt. Vid slutförsäljning av produkter informeras kunden inom 1-3 arbetsdagar. Vid försening har kunden rätt att häva köpet utan kostnad.


Transportskada

Om en vara från oss skadats i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (kontakta DHL här) dock senast inom 7 dagar.


Support

För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.


Bytesrätt

Vi erbjuder 30 dagars bytesrätt. Vid byte skall produkten ligga oanvänd i sin originalförpackning som den levererades i. Vid byte står kunden för transportrisken och kostnaden. Ange alltid namn, adress och fakturanummer.

Bytesrätt gäller EJ för måttanpassade produkter, specialbeställningar eller metervaror.

Måttanpassade produkter

Vid beställning av måttanpassade produkter, dvs. efter kundens egna mått, sker alltid tillverkningen av produkten i det angivna måttet.


Reklamation

Det är kundens ansvar att ankomstkontrollera varan och verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation ska kunden kontakta oss på e-post: [email protected] och uppge order id/faktura/kvitto nummer och orsak till reklamationen senast inom 5 arbetsdagar efter leverans.

Defekta produkter som returneras till oss bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende.
I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald fraktsedel tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 250 kr exkl moms och frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.


Regler vid retur/ångerrätt

Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Kampetorp Marin AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 50 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. För att ångerrätten ska gälla efter 30 dagar så måste varan ligga i sin orginalförpackning obruten. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill du använda dig av ångerrätten vill vi att du kontaktar Kampetorp Marin AB på e-post [email protected]

Varan förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från oss), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott eller som inte är fullt frankerade kommer ej att lösas ut.

Eventuella tullavgifter eller moms för kunder utanför EU återbetalas inte vid retur av vara.

Returadressen är: Kampetorp Marin AB, Kampetorp 2, 452 94 Strömstad. Var noga med att bifoga en kopia på fakturan och ett följebrev med dina kontaktuppgifter.


Garanti

Enligt konsumentköplagen har kunden rätt att returnera en vara inom 3 år under förutsättning att det var fel på varan vid köptillfället. Normalt gäller producentens / leverantörens garanti. Garantin gäller om en vara går sönder trots normal användning. Faktura eller kvitto gäller som garantibevis.


Integritet och Cookiepolicy

Kampetorp Marin ABs integritetspolicy hittar du här. Mer om våran cookiepolicy hittar du här.


Dataförlust

Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.


Anti-spam policy

Kampetorp Marin AB medverkar ej till att skicka s.k. SPAM. Som kund till oss kan ni få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation Ni initierat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudande kring vår kundrelation. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer ej. Sker automatiskt utskick ska kunden kunna avregistrera sig från dessa via en länk i e-post meddelandet. Detta skall kunna ske utan att kunden gör en inloggning eller liknade åtgärd. Du som kund har alltid rätt att begära utdrag av registrerade personuppgifter, ändringar av uppgifter eller att uppgifterna raderas.


Force Majeure

Kampetorp Marin AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan. Och omständigheterna försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet.

Såsom befriande omständighet ska anses vara bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Copyright © 2022 Kampetorp Marin AB